coronavirus

Beste club leden


Na de Veiligheidsraad van 24 april zit je ongetwijfeld met heel veel vragen. Ook voor ons zijn er nog veel onduidelijkheden, maar we brengen je alvast op de hoogte van wat we tot nu toe weten. Alles is uiteraard onder voorbehoud dat de situatie omtrent het coronavirus ten goede blijft evolueren.

  • Op 4 mei is fysieke activiteit in de buitenlucht weer toegestaan voor mensen die onder hetzelfde dak wonen + 2 andere personen, op voorwaarde van social distancing. De activiteiten die mogen beoefend worden, worden dan ook uitgebreid: contactloze sporten in buitenlucht zijn dan ook weer mogelijk (bv. tennis, golf, vissen, kajak, atletiek,…).
  • Op 18 mei mogen, onder voorbehoud van evaluatie, fysieke en sportieve activiteiten met meer dan 2 personen die niet onder hetzelfde dak wonen. Zo zullen ploegsporten weer mogelijk zijn in de buitenlucht, maar enkel in clubverband en onder bepaalde voorwaarden.
  • Op alle momenten blijven de algemene regels wat betreft social distancing en hygiëne van kracht.

Wat betreft indoor activiteiten zoals dansen, is er op dit moment nog niets bekend. Danslessen of andere dansactiviteiten blijven tot nader order dus ook verboden (tenzij alleen, “in je kot”, zoals nu).


Wat betreft danslessen in buitenlucht vanaf 18 mei: voor zo ver we het op dit moment weten, behoort dansen niet tot de activiteiten die weer zijn toegelaten vanaf 18 mei, ook niet als het buiten kan. We hebben daarover echter nog verduidelijking gevraagd bij de bevoegde instanties en brengen jou daarover uiteraard zo snel mogelijk op de hoogte.


Wat betreft andere activiteiten van je dansclub, worden volgende zaken nog bestudeerd (en zullen ten vroegste vanaf 8 juni weer mogelijk zijn):

  • Opening van je kantine/bar/…
  • Kleine evenementen (bv. je opendeurdagen, audities, shows,…)
  • Danskampen en -stages

We volgen de ontwikkelingen uiteraard van nabij op en als er meer informatie ter beschikking is, brengen we jou uiteraard ook op de hoogte. Meer details over de huidige planning voor de sportsector, vind je ook op de website van de Vlaamse Sportfederatie


Later vandaag zullen we op onze website ook een FAQ-pagina voorzien met veelgestelde vragen die we krijgen omtrent de heropstart. Zit je zelf nog met vragen? Bezorg ze ons dan via info@danssportvlaanderen.be.


Met vriendelijke groeten,

Het team van Danssport Vlaanderen

Beste Amusanten,


Net als ik volgen jullie vermoedelijk dagelijks de berichtgevingen omtrent covid-19. Alles doet vermoeden dat de maatregelen weerom zullen verlengd worden (voorlopig tot 03 mei 2020).

Persoonlijk ben ik ervan overtuigd dat deze hele toestand nog heel wat langer gaat duren. Ieder zijn mening over de al dan niet terecht / tijdig genomen maatregelen, één is zeker, we zitten allemaal in het zelfde schuitje en we moeten er met z’n allen, liefst gezond, weer uitkomen.

Ik wens jullie nog veel sterkte voor diegenen die dit nodig hebben, maar evenzeer veel plezier met al het gene je nu wel kan doen, en dat geldt voor iedereen denk ik.

Bekijk nog even de video hierbij.


Met vriendelijke groeten,


Namens het Bestuur van Amusa

Michel Alleene

Voorzitter-Secretaris

Beste Amusanten,


Gezien de beslissingen genomen door de overheid op Nationaal vlak zien wij ons ook genoodzaakt om ALLE activiteiten tot 03.04.2020 (voorlopig)

te annuleren. Zowel de oefenavonden als de lessen worden dus opgeschort. Het is een beslissing dewelke wij met spijt in ons hart, maar uit noodzaak dienen te nemen. Wij hopen op begrip van jullie!

Wij houden jullie verder op de hoogte zodra er zich nieuwe ontwikkelingen voordoen.


Met vriendelijke groeten,


Namens het Bestuur van Amusa

Michel Alleene

Voorzitter-Secretaris

GDPR (EU) 2016/679

Privacy verklaring

Klik hier voor pdf

Copyright @ All Rights Reserved