coronavirus

Coronamaatregelen va. 27 en 29 november
Vanaf 27/29 november gelden er nieuwe coronamaatregelen, met onder meer verstrengingen omtrent de horeca en binnenactiviteiten.Lees alles over de nieuwe maatregelenCovid Safe Ticket (CST)

Vanaf 1 november moet je beschikken over een Covid Safe Ticket om toegang te krijgen tot:

 • (binnenruimtes van) horeca;
 • evenementen van meer dan 50 personen binnen of 100 personen buiten;
 • kleinere evenementen:
  • ook kleinere evenementen, met minder dan 50 personen binnen of 100 personen buiten, mogen werken met het Covid Safe Ticket als zij de deelnemers vooraf duidelijk op de hoogte brengen;
  • reguliere danslessen, trainingen, etc. zijn in principe GEEN evenementen en maken dus geen gebruik van het Covid Safe Ticket.

Opgelet: vanaf 20 november wordt er gewerkt met een CST+. Dat wil zeggen dat je zowel een CST nodig hebt, als een mondmasker moet dragen.


Activiteiten vrijgesteld van het CST:

 • Horeca:
  • terrassen;
  • als personen enkel binnen komen om te betalen of het toilet te gebruiken, hebben ze geen CST nodig, maar moeten ze wel een mondmasker opzetten.
 • Evenementen:
  • Kleine evenementen van minder dan 50 personen binnen of 100 personen buiten moeten geen CST vragen (maar zij mogen dat wel als ze dat vooraf duidelijk communiceren aan de deelnemers).


Informatie van de Vlaamse Overheid


Covid Safe Ticket in horeca-activiteiten

Gaat u op café of restaurant, dan zult u voor bediening in de binnenruimte gevraagd worden om een Covid Safe Ticket (CST) te tonen in combinatie met een identificatiebewijs (eID, rijbewijs).

Het mondmasker is verplicht bij verplaatsingen in de horecazaak. Van zodra u neerzit, mag u het mondmasker afzetten.

Het Covid Safe Ticket in horeca-activiteiten wordt gevraagd vanaf de leeftijd van 16 jaar.
Mag ik een coronacertificaat vragen aan een medewerker?

Neen, dat mag niet.

We denken daarbij aan trainers en andere vrijwilligers, werknemers, ... in je sportorganisatie.

De GDPR wetgeving is daarin erg duidelijk: De vaccinatiestatus van een persoon valt onder de categorie gezondheidsgegevens. En dat is een 'bijzondere categorie van persoonsgegevens' voor de GDPR regelgeving. Verwerking van deze bijzondere categorie gegevens is verboden, tenzij voldaan is aan een uitzondering. Zo kan dit wel verwerkt worden indien dit bepaald is in een wettelijk kader (bv grenscontrole, grote events die coronacertificaat/coronaticket moeten controleren, ...) of bij een vrije, uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene.

 • Momenteel is er geen wettelijk kader dat het voorleggen van een vaccinatiebewijs voorziet voor medewerkers. 
 • Het vragen van een vrije, uitdrukkelijke toestemming is moeilijk. Deze toestemming moet vrij kunnen gegeven worden, wat wil zeggen dat er geen gevolgen mogen gekoppeld zijn aan het weigeren om dit voor te leggen.

Is er een arbeidsrelatie? Dan is vrije toestemming bijna niet mogelijk, gezien de gezagsrelatie tussen werkgever en werknemer.


Mag ik een coronacertificaat vragen aan een sporter?

Ook dit is niet overal toegelaten.

Net zoals bij een medewerker gaat het ook hier om gezondheidsgegevens en dus om 'bijzondere categorie van persoonsgegevens'. 

Daarnaast mogen er geen gevolgen gekoppeld worden aan het al dan niet geven van een toestemming voor deze gegevensverwerking. Als je bv het deelnemen aan de sport zou ontzeggen aan wie het bewijs niet wil of kan voorleggen, zorgen deze gevolgen ervoor dat de toestemming niet meer vrij is, en kan deze toestemming dan ook niet gebruikt worden als basis voor de verwerking. 

Het verplichten om een coronacertificaat voor te leggen is momenteel niet overal mogelijk. Slechts in enkele gevallen geeft de overheid toestemming om een coronacertificaat te controleren zonder dat de betrokkene daarvoor toestemming moet geven. Dit is in de sportsector het geval voor Wallonië en het Brussels hoofdstedelijk gewest, en in Vlaanderen voor fitnesscentra.

Wanneer mag ik het wel vragen?

Je mag het coronacertificaat enkel vragen wanneer in dit voorzien is in de wetgeving. Voor de sportsector komt het er op neer dat dit enkel kan voor het publiek indien de activiteit voldoet aan de richtlijnen van een massa-event. Daarnaast is er in Wallonië en het Brussels hoofdstedelijk gewest een verplichting het CST te scannen voor sportactiviteiten.

 Bij het scannen van een certificaat moet ook een identiteitsdocument voorgelegd worden. Dit ter controle dat het certificaat dat getoond is van die persoon is. Wees dus steeds in het bezit van een identiteitsbewijs, rijbewijs, of een ander bewijs van je identiteit.


Update 20/11/2021:

Verschillende regeringen voeren in bepaalde gevallen het Covid Safe Ticket (CST) in. Volgende informatie is reeds bekend:

Controle van een CST gebeurt via de CovidScan app.

 • Vlaanderen
  • De Vlaamse regering heeft beslist het CST binnen de sportsector enkel in te zetten voor fitnesscentra. De Horeca regels over gebruik CST zijn van kracht voor kantines en cafetarias. Breder inzetten kan enkel voor events die voldoen aan de algemene regels voor gebruik CST.

Sancties lopen van 50 tot 500 euro door bezoekers, 50 tot 2500 euro voor organisatoren, of eventueel tijdelijke sluiting van de werking.


Beste Amusanten,


Net als ik volgen jullie vermoedelijk dagelijks de berichtgevingen omtrent covid-19. Alles doet vermoeden dat de maatregelen weerom zullen verlengd worden (voorlopig tot 03 mei 2020).

Persoonlijk ben ik ervan overtuigd dat deze hele toestand nog heel wat langer gaat duren. Ieder zijn mening over de al dan niet terecht / tijdig genomen maatregelen, één is zeker, we zitten allemaal in het zelfde schuitje en we moeten er met z’n allen, liefst gezond, weer uitkomen.

Ik wens jullie nog veel sterkte voor diegenen die dit nodig hebben, maar evenzeer veel plezier met al het gene je nu wel kan doen, en dat geldt voor iedereen denk ik.

Bekijk nog even de video hierbij.


Met vriendelijke groeten,


Namens het Bestuur van Amusa

Michel Alleene

Voorzitter-Secretaris

Beste Amusanten,


Gezien de beslissingen genomen door de overheid op Nationaal vlak zien wij ons ook genoodzaakt om ALLE activiteiten tot 03.04.2020 (voorlopig)

te annuleren. Zowel de oefenavonden als de lessen worden dus opgeschort. Het is een beslissing dewelke wij met spijt in ons hart, maar uit noodzaak dienen te nemen. Wij hopen op begrip van jullie!

Wij houden jullie verder op de hoogte zodra er zich nieuwe ontwikkelingen voordoen.


Met vriendelijke groeten,


Namens het Bestuur van Amusa

Michel Alleene

Voorzitter-Secretaris