coronavirus
CORONAVIRUS HEROPSTART DANSCLUBS

Laatste update: 01/07/2020


Het exitplan voor de coronalockdown is van start gegaan en bijna elke dag is er wel nieuws over de eventuele versoepeling van de maatregelen. Om jouw club zo goed mogelijk te ondersteunen, hebben wij als federatie een handleiding (zie bestanden onderaan de pagina) opgesteld waarmee je aan de slag kunt voor de heropstart van je club. Telkens er meer duidelijkheid komt over zaken die relevant zijn voor onze clubs, zullen we die handleiding aanpassen en je een geüpdatete versie bezorgen. Hou dus zeker je mailbox in de gaten.


De heropstart van de sportsector, dus ook jouw dansclub, kan enkel mits respect voor de protocollen en gedragscodes uitgevaardigd door Sport Vlaanderen (waarnaar we ook verwijzen in onze handleiding). Die gedragscodes en protocollen vind je ook hieronder.

Handleiding dansclubs: heropstart na corona (versie 01/07/2020) :


Wat is toegestaan tijdens fase 4? Naast de activiteiten die al waren toegestaan in de vorige fasen, is het volgende nu mogelijk:

Toegestane activiteiten Alle sportactiviteiten in georganiseerd verband zijn mogelijk, zonder social distance.

Aantal personen - Deelnemers aan de sportactiviteit: bubbels van max. 50 personen (incl. sportbegeleiders) - Deelnemers aan wedstrijden: geen maximum. –

Publiek bij wedstrijden/evenementen: indoor max. 200 zittende toeschouwers, outdoor max. 400 zittende toeschouwers.

Randvoorwaarden - bubbels van 50 personen: minstens 1 meerderjarige begeleider, handen + materialen reinigen voor & na het sporten - Voldoen aan de protocollen (sportkampen, sportevenementen/-wedstrijden,…)

Richtlijnen voor dansclubs - De algemene richtlijnen rond hygiëne zijn van toepassing.

De social-distancerichtlijnen blijven van kracht buiten de bubbels van 50 personen en tussen bubbels onderling, maar binnen een bubbel van 50 dansers is de social distance niet meer nodig. Gedurende de dansactiviteit blijft de bubbel dezelfde. Tussen verschillende dansactiviteiten onderling hoeven dat niet steeds dezelfde 50 personen te zijn, maar wees verstandig en beperk je verschillende bubbels zo veel mogelijk.

Voor de capaciteit van je dansbare oppervlakte gelden de 30 m² / 10 m² niet meer strikt voor dansen. Wel is het belangrijk om met gezond verstand te bekijken hoeveel dansers er op de vloer kunnen staan, zonder dat ze het risico lopen om constant te gaan botsen tijdens het dansen.

Binnen 1 bubbel van 50 personen mag er van partner gewisseld worden tijdens het dansen.


Wat is toegestaan vanaf 1 september?


Toegestane activiteiten - Idem vorige fase - Massasportevenementen (grote groepen sporters + toeschouwers)?

Aantal personen Geen beperkingen meer Randvoorwaarden

Strikte veiligheidsmaatregelen, maar nog onbekend de welke Richtlijnen voor dansclubs

Social distance lijkt niet meer nodig te zijn tussen sporters.

De algemene hygiënemaatregelen blijven van kracht. Welke andere algemene richtlijnen uit de volgende hoofdstukken verder van toepassing blijven, is nog niet bekend. - Zowel binnen als buiten dansen is toegestaan. - Toiletten mogen open. Kleedkamers en douches ook. - Bars, cafetaria’s etc. mogen open onder de voorwaarden die ook gelden voor de horeca. In hoofdstuk 2.9 hieronder vind je daarover meer info. - Er zullen allicht bijkomende voorwaarden zijn, maar daarover is nog niets bekend.

Beste club leden


Na de Veiligheidsraad van 24 april zit je ongetwijfeld met heel veel vragen. Ook voor ons zijn er nog veel onduidelijkheden, maar we brengen je alvast op de hoogte van wat we tot nu toe weten. Alles is uiteraard onder voorbehoud dat de situatie omtrent het coronavirus ten goede blijft evolueren.

  • Op 4 mei is fysieke activiteit in de buitenlucht weer toegestaan voor mensen die onder hetzelfde dak wonen + 2 andere personen, op voorwaarde van social distancing. De activiteiten die mogen beoefend worden, worden dan ook uitgebreid: contactloze sporten in buitenlucht zijn dan ook weer mogelijk (bv. tennis, golf, vissen, kajak, atletiek,…).
  • Op 18 mei mogen, onder voorbehoud van evaluatie, fysieke en sportieve activiteiten met meer dan 2 personen die niet onder hetzelfde dak wonen. Zo zullen ploegsporten weer mogelijk zijn in de buitenlucht, maar enkel in clubverband en onder bepaalde voorwaarden.
  • Op alle momenten blijven de algemene regels wat betreft social distancing en hygiëne van kracht.

Wat betreft indoor activiteiten zoals dansen, is er op dit moment nog niets bekend. Danslessen of andere dansactiviteiten blijven tot nader order dus ook verboden (tenzij alleen, “in je kot”, zoals nu).


Wat betreft danslessen in buitenlucht vanaf 18 mei: voor zo ver we het op dit moment weten, behoort dansen niet tot de activiteiten die weer zijn toegelaten vanaf 18 mei, ook niet als het buiten kan. We hebben daarover echter nog verduidelijking gevraagd bij de bevoegde instanties en brengen jou daarover uiteraard zo snel mogelijk op de hoogte.


Wat betreft andere activiteiten van je dansclub, worden volgende zaken nog bestudeerd (en zullen ten vroegste vanaf 8 juni weer mogelijk zijn):

  • Opening van je kantine/bar/…
  • Kleine evenementen (bv. je opendeurdagen, audities, shows,…)
  • Danskampen en -stages

We volgen de ontwikkelingen uiteraard van nabij op en als er meer informatie ter beschikking is, brengen we jou uiteraard ook op de hoogte. Meer details over de huidige planning voor de sportsector, vind je ook op de website van de Vlaamse Sportfederatie


Later vandaag zullen we op onze website ook een FAQ-pagina voorzien met veelgestelde vragen die we krijgen omtrent de heropstart. Zit je zelf nog met vragen? Bezorg ze ons dan via info@danssportvlaanderen.be.


Met vriendelijke groeten,

Het team van Danssport Vlaanderen

Beste Amusanten,


Net als ik volgen jullie vermoedelijk dagelijks de berichtgevingen omtrent covid-19. Alles doet vermoeden dat de maatregelen weerom zullen verlengd worden (voorlopig tot 03 mei 2020).

Persoonlijk ben ik ervan overtuigd dat deze hele toestand nog heel wat langer gaat duren. Ieder zijn mening over de al dan niet terecht / tijdig genomen maatregelen, één is zeker, we zitten allemaal in het zelfde schuitje en we moeten er met z’n allen, liefst gezond, weer uitkomen.

Ik wens jullie nog veel sterkte voor diegenen die dit nodig hebben, maar evenzeer veel plezier met al het gene je nu wel kan doen, en dat geldt voor iedereen denk ik.

Bekijk nog even de video hierbij.


Met vriendelijke groeten,


Namens het Bestuur van Amusa

Michel Alleene

Voorzitter-Secretaris

Beste Amusanten,


Gezien de beslissingen genomen door de overheid op Nationaal vlak zien wij ons ook genoodzaakt om ALLE activiteiten tot 03.04.2020 (voorlopig)

te annuleren. Zowel de oefenavonden als de lessen worden dus opgeschort. Het is een beslissing dewelke wij met spijt in ons hart, maar uit noodzaak dienen te nemen. Wij hopen op begrip van jullie!

Wij houden jullie verder op de hoogte zodra er zich nieuwe ontwikkelingen voordoen.


Met vriendelijke groeten,


Namens het Bestuur van Amusa

Michel Alleene

Voorzitter-Secretaris

GDPR (EU) 2016/679

Privacy verklaring

Klik hier voor pdf

Copyright @ All Rights Reserved